Fark 3xxx

Sonu olarak, profillerin kullanlma yerine gre, mmkn olduu lde amaca uygun alam ile retim yaplmas faydaldr.Profilin bir zelliinin iyi olmas istenirken, dier bir zelliinden fedakrlk edilmesi gerekmektedir.Demir (Fe) miktar 0,20 % veya daha dk olan 6XXX serisi alamlarda, profil polisaj yapldnda parlak yzey elde edilir.

Profil retimi iin birok metal gibi alminyum da haddeleme (ekme) veya ekstrzyon metodu ile ilenir. D normlarna gre ; Tm Dnya'da, mimari ama iin retilen profiller, genellikle 6XXX alamlarndan, ekstrzyon yntemi ile retilir ve grnmlerinin bozulmamas, yllarca korunmas iin anodik oksidasyon (eloksal) ile renkli veya renksiz olarak kaplanrlar.Ancak, karmak ekilli profiller iin en ok kullanlan metod "ekstrzyon"dur. Birinci rakam, alminyum ilve edilen esas metali gsterir. Bu alamlar arasnda da en yaygn kullanlanlar, birbirlerine son derece yakn kimyasal bileime sfiziksel zelliklere sahip olan 6063, 6060 veya Al Mg Si0,5 alamlardr.Mat yzey elde edilmesi iin de Fe miktar en az 0.18 % olmaldr.Fe miktar ykseldike o lde rahat ve cazibeli mat yzey elde edilir.(Bu notasyonlardan T iaretli olanlar kullanlr) Alminyum profil iin sertlik lme pensesi Alminyum profilin scak halde presten ktktan sonra yzeyinin zarar grmemesi ve eloksal sonrasnda siyah/gri souma lekelerinin grlmemesi iin ekstrzyon pres konveyrlerinde ahap malzeme veya grafit yerine zel sya dayankl tekstil rnleri kullanlmas tavsiye edilir.

Mimari amala retilen alminyum profillerin grn bakmndan cazibeli olmalar tercih edilir.

(Bkz: Alminyum Ekstrzyon Presi ve Aluminyum'a eitli zellikler vermesi iin eitli metaller kartrlr. AA 6XXX serisi alamlar, magnezyum (Mg) ve Silisyum (Si) ihtiva ederler.

Bu elementlerin ve iindeki dier empritelerin (Fe, Cu, Mn, Zn, gibi) belirli snrlar iinde farkl deerlerde olmalar, alamlarn kullanlma yerine gre farkl zelliklerde profil retimini salarlar.

Alminyum profil iin sertlik lme pensesi (*) 6005A Alamnda Mn Cr toplam % 0,12-0,50 arasnda kalmaldr Not: 1- Tek deerli elementler kirlilik (emprite) olarak msade edilen en fazla deerlerdir.

2- Alt ve st limit olarak gsterilen deerler, alam eleman olarak mutlaka bulunmas gereken elementlerdir.

Fe miktarnn %0.30'dan fazla olmas ise eloksal sonrasnda donuk bir grnme neden olaca gibi, ekstrzyon prosesini de zorlatrr.